Friday, December 10, 2010

surfing

Ang surfing ay parang pag-ibig.

Hindi maiiwasan na magkakamali ka at babagsak. Isa, dalawa, maraming beses.

Hanggang sa matapos ang iyong pagkakataon para patunayan ang iyong sarili. Tapos na ang oras mo sa instructor. Lumubog na ang araw. Wala nang susunod na pagkakataon.

Aalis ka na masakit ang katawan, masakit ang puso. Nagsisisi kung bakit hindi mo ginawa ito, hindi ginawa iyan. Maraming panghihinayang.

Pero ang importante, natuto ka at inamin ang mga pagkakamali. Na kahit iba na ang surfboard na iyong sasakyan at ang dagat na iyong susuungin, kaya mo nang sakyan ang mga alon.


No comments: